SRB

O Nama

POLITIKA KVALITETA

Sarađujemo sa

Institutom za zaštitu bilja i životne sredine, Beograd

Institut za zaštitu bilja i životne sredine, Beograd, koji je organizovan na savremenim osnovama, sa raznovrsnim naučno - istraživačkim radom i saradnjom sa mnogim institutima i fakultetima u svetu, bavi se između ostalog zaštitom bilja od bolesti i štetočina u smislu registrovanja pojava i bolesti, te preporuka za lečenje. Saradnja naše kompanije sa Institutom se bazira na razmeni informacija o bolestima i merama zaštite, preventivnom delovanju i edukaciji proizvođača i menadžmenta.

ALL BERRIES - Institut za zaštitu bilja Beograd